Athens 1

3

เริ่มต้น 7,900/10ท่าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เหมาะสำหรับพักผ่อนกับครอบครัวข้อมูลเพิ่มเติม เหมาะสำหรับพักผ่อนกับครอบครัว

Swimming Pool Zone

บริเวณสระว่ายน้ำ

Living Zone

โถงกลางบ้าน

Bedroom

ห้องนอน

ประกอบไปด้วย

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ รองรับได้ตั้งแต่ 10 – 15 ท่านเสริม ท่านละ 500 **ใกล้หัวหิน 112**

Review

รีวิวลูกค้า

Athens 1ราคาที่พัก
อาทิตย์-พฤหัส7,900 [3 ห้อง 10 ท่าน]
ศุกร์8,900 [3 ห้อง 10 ท่าน]
เสาร์11,900 [3 ห้อง 10 ท่าน]
หยุดยาว, นักขัตฤกษ์12,900 [3 ห้อง 10 ท่าน]
ปีใหม่ , สงกรานต์14,900 [3 ห้อง 10 ท่าน]
จำนวนเข้าพัก15 ท่าน
ที่นอนเสริม/ท่าน/คืน500 บาท/ท่าน
Check in - Check out14:00 - 12:00
สถานที่ใกล้เคียง**หัวหิน 112**

VDO

วีดีโอ