Evie W

1

เริ่มต้น 7,900/11ท่าน

วิลล่าตกแต้งสไตล์เวนิช ใกล้ทะเล 50 เมตร ระยะเดินไปทะเลได้

Swimming Pool Zone

บริเวณสระว่ายน้ำ

Living Zone

โถงกลางบ้าน

Bedroom

ห้องนอน

ประกอบไปด้วย

ห้องนอนที่ (1)  เตียง 6 ฟุต + เตียง 3 ฟุต
ห้องนอน (2) เตียง 6 ฟุต + เตียง 3 ฟุต (ห้องน้ำในตัว)
ห้องนอน (3) เตียง 6 ฟุต  (ห้องน้ำในตัว) ที่นอนเสริม 3 ชุด

Review

รีวิวลูกค้า

Evie W ราคาห้องพัก
อาทิตย์-พฤหัส7,900 [3 ห้อง 11 ท่าน]
ศุกร์9,900 [3 ห้อง 11 ท่าน]
เสาร์13,900 [3 ห้อง 11 ท่าน]
นักขัตฤกษ์,หยุดยาว14,900 [3 ห้อง 11 ท่าน]
ปีใหม่ , สงกรานต์15,900 [3 ห้อง 11 ท่าน]
จำนวนเข้าพักสูงสุด13 ท่าน
ที่นอนเสริม/ท่าน/คืน500 บาท / คืน
Check in - Check out14:00 - 12:00 น.
**เพิ่มเติม **
สถานที่ใกล้เคียง**ใกล้ทะเล 50 เมตร**

VDO

วีดีโอ